Các bệnh ngoài da nguy hiểm cần được chữa trị kịp thời