Mục Đích:

 • Chính sách này mô tả cách thức CÔNG TY TNHH LỢI AN thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khi sử dụng trang web và các sản phẩm của chúng tôi.

Phạm Vi Áp Dụng:

 • Chính sách này không bao gồm các sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung từ bên thứ ba.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

 • Thu từ quý khách qua tương tác với sản phẩm của chúng tôi.
 • Thu từ các nguồn bên ngoài như nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và nguồn công cộng.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân:

 • Vận hành, cung cấp, cải thiện sản phẩm.
 • Đo lường sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi.
 • Đưa ra khuyến nghị, cá nhân hóa trải nghiệm.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Liên lạc và tiếp thị.

3. Cookies và Công Nghệ Tương Tự:

 • Nhận diện trình duyệt/thiết bị, cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Quản lý thông qua cài đặt trình duyệt.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân:

 • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân.
 • Chia sẻ với bên thứ ba chỉ trong trường hợp cần thiết cho dịch vụ.
 • Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và người khác theo quy định pháp luật.

5. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

 • Áp dụng biện pháp bảo mật cao.
 • Lưu giữ thông tin cá nhân an toàn.
 • Phối hợp với chuyên gia bảo mật.

6. Quảng Cáo và Bên Thứ Ba:

 • Có thể bao gồm quảng cáo từ bên thứ ba.

7. Thông Tin Cá Nhân Người Chưa Thành Niên:

 • Yêu cầu sự đồng ý từ người giám hộ.

8. Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân:

 • Lưu trữ thông tin cá nhân theo thời gian cần thiết.
 • Xóa thông tin cá nhân theo quy định pháp luật.

9. Liên Hệ và Sửa Đổi:

 • Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại.
 • Chính sách có thể được sửa đổi.

10. Ví Dụ Về Thông Tin Thu Thập:

 • Thông tin cá nhân cung cấp khi tìm kiếm, đăng ký, mua sản phẩm.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của quý khách. Xin trân trọng cảm ơn!